Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /components/com_joomlastats/joomlastats.inc.php on line 441
- DPS Żydowo

RODZINY BEZ BARIER

PLAKATY

Pokaz slajdów

STATYSTYKI

Wizyt wczoraj: 0
Wizyt dzisiaj: 0
wizyt wszystkich: 44567

OBECNIE NA STRONIE

DPS Żydowo

Historia

     Baza hotelowa elektrowni wodnej w Żydowie decyzją Rady Powiatowej w Sławnie przeznaczona  została na dom pomocy społecznej i przekazana w 1969 r. do adaptacji. Otwarcie Domu Pomocy Społecznej dla osób psychicznie i nerwowo chorych nastąpiło  17 maja 1973 r. W latach późniejszych nazwa Domu została zmieniona na Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych. Dom dysponował 252 miejscami. W 1994 r. liczba miejsc uległa zmniejszeniu na 240 z powodu modernizacji  i rozbudowy sanitariatów.

 

Warunki lokalowe / baza

      Dom Pomocy Społecznej to zespół obiektów stanowiących dawną bazę hotelową elektrowni wodnej w Żydowie. Składa się z dwóch trzykondygnacyjnych budynków mieszkalnych, tworzących sześć odcinków. 

Oba budynki połączone są łącznikiem w jeden kompleks. Dom dysponuje:                            

czteroosobowymi pokojami mieszkalnymi o powierzchni 20 m 2 każdy. Pokoje wyposażone są w cztery tapczany, cztery krzesła, stół, dwie podwójne szafy ubraniowe i cztery szafki przyłóżkowe. 

W każdym odcinku znajduję się:

kuchenka podręczna,  węzeł sanitarny, magazyn podręczny, dyżurka – punkt apteczny, pomieszczenie gospodarcze.

 

Dom dysponuje:

stołówką ogólną, , trzema pracowniami terapeutycznymi, pokojem odwiedzin, fizykoterapią.

 

Otoczenie 

      Dom usytuowany jest 1000 m od wsi Żydowo przy drodze dojazdowej do elektrowni i około 400 m od jeziora Kwiecko,  otoczony lasem.

Wieś Żydowo leży   między  Gminą i Miastem  Polanów   a  Gminą i Miastem  Bobolice. We wsi Żydowo jest przystanek autobusowy, poczta szkoła podstawowa,  sklepy spożywcze i wielobranżowe oraz Kościół Parafialny.

Elektrownia bezpośrednio przylega do jeziora Kwiecko połączona jest kanałem z jeziorem Kamiennym.
 
 

Usługi zdrowotne

   Usługi medyczne mieszkańcom Domu zabezpiecza Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie z podległym mu Ośrodkiem Zdrowia w Żydowie.

Usługi medyczne – lekarskie świadczy lekarz pierwszego kontaktu – specjalista medycyny rodzinnej

Usługi medyczne – pielęgniarskie świadczy pielęgniarka środowiskowa zatrudniona przez ZOZ Polanów. 

Lekarz i pielęgniarka w Ośrodku Zdrowia w Żydowie przyjmuje mieszkańców w poniedziałki, środy i piątki od godz. 8 00  do 13 00 a w Polanowie  codziennie od godz. 8 00 do 18. 00  W godzinach rannych i popołudniowych w razie potrzeby mieszkańcy dowożeni są do lekarza.

Wizyty lekarza i pielęgniarki w Domu odbywają się w każdą środę od godz.     10 00  do 12. 00   Mieszkańcy Domu, którzy wymagają konsultacji  przyjmowani są przez lekarza i pielęgniarkę w odcinkach,  mieszkańcy leżący w pokojach mieszkańców. Ponadto w nagłych przypadkach lekarz wzywany jest  do mieszkańców telefonicznie.

W przypadku skierowania mieszkańca (sprawnego fizycznie) do szpitala mieszkaniec przewożony jest transportem DPS, natomiast mieszkaniec (leżący)

przewożony  jest karetką pogotowia ZOZ w  Polanów.

Usługi  medyczne - stomatologiczne      świadczy  lekarz stomatolog,  która   przyjmuje w Ośrodku  Zdrowia w Żydowie w poniedziałki, środy i piątki od godz. 9 00  do 14. 00 

Dowóz mieszkańców do Ośrodka odbywa się transportem DPS. Mieszkańcy leżący przyjmowani są po zgłoszeniu telefonicznym przez stomatologa w pokojach mieszkańców DPS.

Usługi  specjalistyczne świadczone są przez poradnie specjalistyczne w Koszalinie, Szczecinie, Sławnie i Polanowie na skierowanie przez lekarza pierwszego kontaktu. Poradnia okulistyczna i dermatologiczna w Koszalinie przyjmuje mieszkańców bez skierowań. Mieszkańcy na konsultacje specjalistyczne dowożeni są transportem DPS natomiast mieszkańcy leżący karetką pogotowia ZOZ w Polanowie.

Usługi specjalistyczne psychiatryczne świadczy Poradnia Zdrowia Psychicznego w Koszalinie. Natomiast Dom zatrudnia dodatkowo na zlecenie lekarza psychiatrę, która przyjmuje w poniedziałki od godz. 12 00 do momentu przyjęcia wszystkich wymagających konsultacji mieszkańców.

Usługi psychiatryczne pielęgniarskie - całodobowo świadczone są przez 20  pielęgniarek zatrudnionych przez DPS na umowę zlecenie i opłacane ze środków Domu.   

Usługi zabiegowe  zlecone przez lekarza ( iniekcje, iniekcje dożylne, szczepienia itp.) wykonuje pielęgniarka środowiskowa a w razie nieobecności pielęgniarki środowiskowej wykonują je pielęgniarki DPS.

Zlecenia lekarza psychiatry wykonują pielęgniarki DPS.

Zabiegi fizykoterapeutyczne wykonywane są przez fizykoterapeutę zatrudnioną przez Dom. W przypadku gdy Dom nie posiada odpowiedniej aparatury lub odpowiedniego sprzętu, zabiegi wykonywane są przez ZOZ w Polanowie.

Opieka medyczna w godzinach wieczornych nocnych zabezpieczona jest przez lekarza dyżurującego ZOZ w Polanowie bądź Pogotowia Ratunkowego w Koszalinie. Natomiast opiekę pielęgniarską zabezpieczają pielęgniarki DPS.

W przypadku zagrożenia życia pierwszej pomocy udzielają pielęgniarki DPS i

wzywają telefonicznie lekarza dyżurnego ZOZ w Polanowie, który podejmuje decyzję co do dalszego postępowania. W przypadku, gdy lekarz dyżurny nie jest osiągalny wzywana jest karetka pogotowia z Koszalina.

O zastosowaniu przymusu bezpośredniego decyduje lekarz psychiatra. Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie natychmiastowej decyzji lekarza, o zastosowaniu przymusu bezpośredniego w celu przymusowego zastosowania leku, unieruchomieniu lub izolacji decyduje pielęgniarka dyżurna DPS, która jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić lekarza i zrobić odpowiedni wpis w dokumentacji medycznej oraz zaprowadzić kartę obserwacyjną. Pielęgniarka podejmująca decyzję o zastosowaniu przymusu bezpośredniego powiadamia o tym również Kierownika Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego i Dyrektora Domu. O zastosowaniu przymusu bezpośredniego każdorazowo pisemnie powiadamiany jest również Wojewódzki Konsultant ds. Psychiatrii.

 

    Dom  organizuje:

1. Dwutygodniowe  turnusy rehabilitacyjne dla około 40 osób raz w roku.

2. Spartakiadę sportów adoptowanych, w której bierze udział około 10 domów.

3. Wycieczki krajoznawcze.

4. Wyjazdy na mistrzostwa Polski w piłce nożnej organizowane dla dps.

5. Wystawy prac wykonywanych  na zajęciach w terapii.

6. Występy  teatrzyku  w szkołach i na przeglądach twórczości artystycznej.

7. Zawody sportowe,  festyny,  rozgrywki szachowe i warcabowe między    domami.

8. Zabawy taneczne  i dyskoteki z udziałem innych domów.

Mieszkańcy Domu biorą również udział w imprezach organizowanych przez inne Domy.

 

Image  Image

 

Image  Image

 

Image 

 

 

 

 
 
wstecz   dalej »

LINKI